Silverlight vs HTML5

Een collega MVP-ers mailde eens: “I’ve got friends that were heavy into SL development that now do none. It’s gone from their #1 technology to now being banned for development within their company. What changed? The first time that one of their clients said “now show me how it looks on my iPad” and they had no answer.”

Dit geldt overigens voor mijn gevoel voor elke plugin gebasseerde technologie (Flash, Java (tot op zekere hoogte)). Het succes van iPad en de combi iPad/Safari laat de kwetsbaarheid zien van tooling die afhankelijk is van functionaliteit van browser plugin’s.

Het lijkt mij niet verstandig om een plugin gebasseerde technologie nog aan te prijzen bij een SAAS product. Is het een on premise oplossing met strakke regie op hardware/software of de besturingsconsole van een groot apparaat (dat niet remote overgenomen hoeft te worden) dan zou ik zeker bouwen met Silverlight en valt de weegschaal naar de andere kant uit.

Maar ook waar geldt ‘bring your own device’ (nb waarbij device ook een browser of choice zou kunnen zijn) maakt een plugin gebasseerde technologie niet meteen een first class choice of een no brainer.

Kort gezegd: bij software in een SAAS omgeving dan is een plugin based technologie niet handig, tenzij je regie kunt uitoefenen op de client of hardware gebonden (zoals bijv Windows Phone, Xbox etc).

Een klant van ons, deze heeft ook een SAAS product, heeft ervoor gekozen om hun product te ontwikkelen in Silverlight. Met als reden dat deze technologie voldoende volwassen is en zij hun klanten best tot de Silverlight plugin kunnen verplichten. Ook vonden zij het belangrijk dat hun klanten moesten kunnen kiezen voor een lokaal geïnstalleerde out-of-browser applicatie.

Ten aanzien van mobiele devices zal het (vermoedelijk) nooit zo zijn, dat alle functionaliteiten van een client product via een dergelijk platform beschikbaar gemaakt zal worden. Meestal gaat het om delen of deelgebieden van een product, waarbij het device zijn pros ten volle kan benutten. iPad is bijzonder als het gaat om de web browser. De overige mobiele devices hebben vaak te kleine schermen, waar de volledige functionaliteit niet tot zijn recht komt en nauwelijks bruikbaar.

Ik ben in elk geval wel van mening, dat de keuze tussen Silverlight en HTML5 geen zwart-wit keuze is.

Ik hoor graag in de comments wat jullie mening is.

Published by

Marcel Meijer

Op dit moment houdt hij zich voornamelijk bezig met Microsoft Azure, Cloud, C#, Software Ontwikkeling, Architectuur, etc. Hij werkt als consultant voor zijn eigen bedrijf JOEP-IT bv. In zijn vrije tijd is hij voorzitter, bestuurslid, eindredacteur en eventorganisator bij de SDN (Software Development Network). Sinds 1 oktober 2010 is hij MVP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *