June 2010 Release of the Windows Azure Tools + SDK

De juni 2010 Windows Azure Tools + SDK zijn beschikbaar.

The Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio extend Visual Studio 2010 and Visual Studio 2008 to enable the creation, configuration, building, debugging, running, packaging and deployment of scalable web applications and services on Windows Azure.

Lots of new features for this release:

  • Visual Studio 2010 RTM Support: Full support for Visual Studio 2010 RTM.
  • .NET 4 support: Choose to build services targeting either the .NET 3.5 or .NET 4 framework.
  • Cloud storage explorer: Displays a read-only view of Windows Azure tables and blob containers through Server Explorer.
  • IntelliTrace support for services running in the cloud: Adds support for debugging services in the cloud by using the Visual Studio 2010 IntelliTrace feature. This is enabled by using the deployment feature, and logs are retrieved through Server Explorer. Note: Requires Visual Studio Ultimate and .NET 4 roles

More info: http://blogs.msdn.com/b/jnak/archive/2010/06/07/june-2010-release-of-the-windows-azure-tools-sdk.aspx

Published by

Marcel Meijer

Op dit moment houdt hij zich voornamelijk bezig met Microsoft Azure, Cloud, C#, Software Ontwikkeling, Architectuur, etc. Hij werkt als consultant voor zijn eigen bedrijf JOEP-IT bv. In zijn vrije tijd is hij voorzitter, bestuurslid, eindredacteur en eventorganisator bij de SDN (Software Development Network). Sinds 1 oktober 2010 is hij MVP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *