Je kent dat wel, in de Sqlserver database heb je een tabel met een autonummer. Bij het updaten en deleten zijn er geen problemen, maar bij het inserten wel. Hoe krijg je het gegenereerde nummer terug? Veelal wordt dan @@IDENTITY gebruikt. In dit blog item staat een aardige uitleg tussen de verschillen van @@IDENTITY en SCOPE_IDENTITY().


http://davidhayden.com/blog/dave/archive/2006/01/17/2736.aspx


While reading Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional, I noticed the use of @@IDENTITY to retrieve the identity of the most recently added row in a table.  Although this is one of those common practices in SQL Server 7, which does not have a SCOPE_IDENTITY() function, it is no longer the accepted way to get the identity of the most recently added row in a table in SQL Server 2000 and SQL Server 2005.


@@IDENTITY returns the most recently created identity for your current connection, not necessarily the identity for the recently added row in a table.  You could have a situation where there is a trigger that inserts a new record in a Logs Table, for example, when your Stored Procedure or INSERT SQL Statement inserts a record in the Orders Table.  If you use @@IDENTITY to retrieve the identity of the new order, you will actually get the identity of the record added into the Log Table and not the Orders Table, which will create a nasty, nasty bug in your data access layer.


To avoid the potential problems associated with someone adding a trigger later on, always use SCOPE_IDENTITY() to return the identity of the recently added row in your INSERT SQL Statement or Stored Procedure.

Op dit moment houdt hij zich voornamelijk bezig met Microsoft Azure, Cloud, C#, Software Ontwikkeling, Architectuur, etc. Hij werkt als consultant voor zijn eigen bedrijf JOEP-IT bv. In zijn vrije tijd is hij voorzitter, bestuurslid, eindredacteur en eventorganisator bij de SDN (Software Development Network). Sinds 1 oktober 2010 is hij MVP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *