VM name customization

Als je een Role (Web, Worker of VM) maakt op Windows Azure, dan krijgt de bijbehorende machine altijd een gegenereerde Computername. Deze computer begint dan altijd met RD gevolgd door een nummer. RD staat voor Red Dog, wat de codename was voor Windows Azure.

vmname02

Maar de computer naam kun je beïnvloeden. In het Service Configuration cscfg bestand kun je bij de role naast name ook een vmName opgeven. Deze opgegeven naam vormt dan de Computername van de server op Windows Azure. Deze naam wordt dan gesuffixed met een volgnummer.

Zie hieronder. Ik heb een app met 2 roles, een WebRole en een WorkerRole. De WebRole wil ik graag MMWEB noemen en de WorkerRole wil ik graag MMWORK noemen.

vmname01

Als je dan RDPt naar de Role dan zie je in de properties deze namen terug komen.

vmname03

vmname04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *