Note to Self 3

Als je aan een Windows Azure project een Startup Task wil toevoegen, let dan op het volgende. Als je vanuit Visual Studio een nieuw tekst bestand toevoegt, dan worden er aan het begin van het bestand een UTF8 byte order mark geplaatst. Oplossingen zouden kunnen zijn: maak het bestand bijv Startup.cmd aan met Notepad en voeg hem daarna toe of begin het cmd bestand altijd met een REM statement.

image

Note to Self 2

ReportViewer in een Azure webrole gebruiken. Je hebt dan referenties naar de volgende assemblies nodig: Microsoft.ReportViewer.Common en Microsoft.ReportViewer.WebForms. Zorg er dan wel voor dat de properties van deze assemblies “Copy Local = true” hebben. Daarnaast verwijzen deze assemblies weer naar assemblies die in de GAC staan, deze zul je ook aan je project moeten toegevoegen. Dat zijn: Microsoft.ReportViewer.DataVisualization en Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.

clip_image001

SQL Azure Reporting

Wat er op dit moment in de Windows Azure nog ontbreekt zijn mogelijkheden voor BI. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Wel is inmiddels Reporting in CTP vorm beschikbaar. Het is nog duidelijk een vroege versie, maar het ziet er wel goed uit. Een aantal dingen die nog niet kunnen:

  • Als DataSource kan alleen nog gekozen worden SQL Azure, geen XML source of iets dergelijks
  • Reports kunnen alleen toegevoegd worden of geupdate, voor het verwijderen is nog geen interface voor.

clip_image002

Voor het Developen van een rapport volgt je het development traject, zoals je met de ‘tradionele’ SQL Reporting gewend bent. Je gaat aan de slag met SQL Server Business Intelligence Development Studio. Daar begin je een Reporting project en dan ga je aan de slag met de Report Wizard of maak je van scratch af aan een Report. Als je Report dan klaar is, kun je hem gewoon deployen. Uiteraard wel naar de SQL Azure Reporting server, in mijn geval: https://rsprdoctpxxxx.ctp.reporting.database.windows.net/reportserver. Op deze URL kun je ook een preview krijgen van het report, dat je gedeployed hebt.

clip_image004

De properties van je report.

clip_image005

‘gewoon’ deployen

clip_image007

Inloggen op de ReportServer.

clip_image008

Het bekijken van je reports op de ReportServer.